Alle rejsemål
Rundrejser
Safari
Golf
Flybillet

Rejseforsikringer

Du bør aldrig rejse uden en rejseforsikring. Det gule sygesikringskort er afskaffet pr. 1. august, 2014. Den offentlige rejsesygeforsikrings exit, er ikke uden konsekvenser for danskerne, som hidtil har haft bedre forhold end de fleste andre EU-borgere. Som bekendt sidestiller det blå EU-sygesikringskort danskerne med borgere i det pågældende land, og der kan visse steder være en egenbetaling. For mere info, se: www.huskdetblaa.dk


Gouda Rejseforsikring ønsker at lovændringen skal være til mindst mulig gene for deres kunder. Derfor har de besluttet, at udvide dækningen til også at omfatte akut opstået sygdom i de lande, der før var omfattet af rejsesygesikringen på det gule kort(den offentlige rejsesygesikring). Den udvidede dækning gælder fra det tidspunkt, hvor rejsesygesikringen ophører.

Hos Bravo Tours anbefaler vi en årsrejseforsikring fra Gouda Rejseforsikring. Gouda har sin egen, danske alarmcentral, som kun er et telefonopkald væk. Hos Gouda har du også adgang til 24 timers lægevagt, hvor du kan få vejledning om medicin og lægebehandling. Kort og godt er du sikret, hvis uheldet er ude.

En årsrejseforsikring fra Gouda sikrer dig bl.a.:
• Lægebehandling, medicin, hospitalsophold og hjemtransport
• Hjælp fra danske læger, sygeplejersker og krisepsykologer
• 24 timers alarmcentral og lægevagt med vejledning om medicin og behandling
• Hjemkaldelse til Danmark i tilfælde af akut sygdom hos pårørende
• Dækning, hvis du bliver syg og ønsker, at et familiemedlem skal komme ud til dig på destinationen. Dækning ved alle former for spændende aktiviteter som fx dykning, klatring og paragliding
• Økonomisk kompensation for tabte feriedage

Årsrejseforsikringen kan købes, så den dækker dig som enkeltperson eller dækker hele husstanden. Tilkøber du individuel rejseforsikring på vores hjemmeside skal du vælge, hvilke personer der skal have en rejseforsikring. En husstandsforsikring dækker de personer som bor på samme adresse som forsikringstager. Egne medrejsende børn under 18 år er dækket, uanset om de er en del af husstanden eller ej. Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned.

Priser

EU Enkeltperson Husstand
Grunddækning kr. 278 kr. 552EU + (Tyrkiet og Egypten) Enkeltperson                 Husstand             
Grunddækning kr. 345 kr. 812Verden Enkeltperson Husstand
Grunddækning kr. 752 kr. 1.889


Hvem kan tegne rejseforsikring?
For at kunne købe en Gouda rejseforsikring er det et krav, at du har et dansk sygesikringsbevis. Køber du rejseforsikringen uden at have dette, dækker rejseforsikringen ikke.

Rejseforsikring
Hvis du har købt en rejseforsikring, modtager du ikke separat information; dvs. der sendes ikke forsikringsbetingelser og police til den forsikrede. Du kan finde forsikringsbetingelserne her: http://www.gouda.dk/page105.aspx. VIGTIG INFO: Policenummer er det samme som dit billetnummer, og dette nummer benyttes hele året. Du kan med fordel downloade et Traveller’s Safety Card på www.gouda.dk/kort Skriv dit billetnummer/policenummer på kortet og medbring det på rejsen. Dermed har du altid telefonnummeret til alarmcentralen (+45 3315 6060) sammen med police-/billetnummer, der skal oplyses ved henvendelse.

Har du en kronisk eller eksisterende lidelse?
Har du en kronisk eller eksisterende lidelse/sygdom, der ikke er stabil, eller har du været syg for nylig, kan det være hensigtsmæssigt at søge om forhåndsgodkendelse for at få afklaret, om du vil være dækket for lidelsen eller følger af denne.
Du kan læse mere om forhåndsgodkendelse her:  https://www.gouda.dk/privat/spoergsmaal-og-svar/inden-afrejse/kronisk-sygdom

Er du fyldt 70 år?
Hvis du er fyldt 70 år og dermed senior, og du har bestilt en Gouda Rejseforsikring via os, og rejser uden for EU, skal du udfylde en helbredserklæring og indsende til Gouda Rejseforsikring forud for hver rejse. Gouda skal godkende helbredserklæringen, for at forsikringen er gældende. Helbredserklæringen skal fremsendes til Gouda Rejseforsikring senest 14 dage før afrejsen, og det tager normalt 5 dage at behandle den. Læs mere og download her: http://www.gouda.dk/helbred)  Læs mere om forsikringen og se de fulde betingelser på https://www.gouda.dk/privat/rejseforsikring/aarsrejseforsikring.


Læs mere om alle forsikringer og se de fulde betingelser her

Del denne side via E-mail